catalog荔枝椿橡補助用藥

荔枝椿橡補助用藥開跑囉

針對荔枝椿橡補助用藥項目如下:

1.丁基甲保扶(乳劑)

2.賽洛寧(乳劑、粉劑)

3.亞滅培(粉劑)

有需要農民請洽供銷部 林先生

電話:2612120#202